ANBI

 

 

ANBI

Stichting Zeekadetkorps Maassluis, bewaarder van de ms. Rigel,  heeft ANBI-status, dat houdt in dat
Stichting Zeekadetkorps Maassluis bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over wat dat inhoudt vindt u hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi en bij www.belastingdienst.nl natuurlijk.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Zeekadetkorps Maassluis te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl

Onderstaand vindt u voor Stichting Zeekadetkorps Maassluis de ANBI-gegevens op een rij.

Stichting Zeekadetkorps Maassluis
Statutair gevestigd te Maassluis

Postadressen:
Nachtegaallaan 26, 3145 CK Maassluis

De Rigel ligt aan de Govert van Wijnkade t.h.v. 40 in Maassluis
Havennummer 807.

info+site@zkkmaassluis.nl | www.zkkmaassluis.nl

Donaties:

IBAN: NL56ABNA.081.00.03.775 

Tenaamstelling: Stichting Zeekadetkorps Maassluis

Overige bankzaken:

IBAN: NL56ABNA.081.00.03.775 

Tenaamstelling: Stichting Zeekadetkorps Maassluis

Inschrijvingsnummer KvK 41141352

RSIN nummer: 814836008

Doelstelling van de Stichting Zeekadetkorps Maassluis:

Het zeekadetkorps is een maritieme jeugdvereniging voor jongeren van 10 tot 18 jaar, met als doel hen kennis te laten maken met alle facetten van de maritieme wereld in Nederland en de maritieme beroepen in het bijzonder. Wij doen dit door aan boord van ons zeegaande korpsschip de Rigel jongeren de leefwereld aan boord van een schip te laten ervaren. Deze opzet lijkt dan ook sterk op die van organisaties zoals de Tall ships association, waarvan het Nederlandse zeilschip de Eendracht een bekend voorbeeld is.

Beleidsplan Zeekadetkorps Maassluis 2019—2023

 1. Doelstelling
  De Stichting Zeekadetkorps Maassluis stelt zich ten doel bij jongeren de interesse te wekken en te onderhouden voor activiteiten op zee en water en zo de belangstelling voor een beroep in de maritieme sector te stimuleren. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het houden van allerlei activiteiten op en rond het water met behulp van ons cultuurschip de Rigel
 2. Leden en Organisatie

a. De instroom van nieuwe zeekadetten is een voortdurende inspanning om het korps op sterkte te houden en jongeren voor het werken en leven op zee te interesseren.
b. Door het onderhouden van contacten met veel andere Zeekadetkorpsen in Nederland en met de overkoepelende organisatie Zeekadetkorps Nederland moet het “wij”gevoel worden versterkt en ook de gezamenlijk maatschappelijke belangen om de jongeren de weg naar zee te wijzen.
c. Om de instroom van nieuwe zeekadetten adequaat te bewerkstelligen en het “wij”gevoel tussen de korpsen te versterken moeten de volgende activiteiten worden uitgevoerd.

 1. Jongeren op zoeken op basis scholen.
 2. Het houden van open dagen aan boord van het korps schip.
 3. Het organiseren van pr activiteiten tijdens lokale festiviteiten in onze regio.
 4. Door het bezoeken van andere zeekadetkorpsen en eventueel uitnodigen voor ons jaarlijkse zomerkamp, worden ook de onderlinge contacten met de andere zeekadet korpsen onderhouden en het “wij” gevoel verstevigd.
 5. De intake om de jeugd vanaf 9 jaar te interesseren voor het ketelbinkjes project met ondersteuning en behulp van het programma van de overkoepelende landelijke Zeekadet-organisatie
 6. Mede zorg dragen voor de landelijke bekendheid van het Zeekadetkorps door het houden van PR activiteiten

3.Opleidingen

a. Zorg dragen voor het up to date lesmateriaal welke aansluit op het huidige lesmateriaal voor de maritieme opleidingen voor de scheepsvaart. Het betreft de CWO opleidingen het klein vaarbewijs en de opleidingen op de zeevaartscholen.
b. Het ontwikkelen en uitvoeren van een speciaal aangepast opleiding programma voor de ketelbinkies.
c. Het bevorderen van”crosspollen”waarbij men van elkaar kunnen leren tijdens het uitvoeren en opzetten van gezamenlijke oefeningen en opleidingen en trainingen zoals bijvoorbeeld de WRI oefeningen en de onderofficiersopleiding.

4.Publicrelations

Met ondersteuning van de landelijke overKoepelende Zeekadetkorps organisatie wordt er naar gestreefd om de lokale PR commissie van Zeekadetkorps Maassluis op professionele wijze haar taken uit te laten voeren en waar nodig te ondersteunen voor het werven van nieuwe kadetkorps leden lokaal als landelijk niveau.

4.Techniek en veiligheid

-Het zorg dragen, uitvoeren en onderhouden van alle verplichte veiligheid voorzieningen aan boord van de Rigel
-Het onderhouden en bijhouden van een veiligheidsprotocol aan boord met ten -minste de minimale eisen voor het algemeen gebruik aan boord.

 1. Risico & Analyse.
  Het ontwikkelingen van een compromis tussen:

1. De financiën van het korps
2. De bezetting door de leidinggevenden aan boord
3. De verantwoording van de korps leden en de ouders ten aanzien van de minderjarige leden
Het ontwikkelen van de veiligheidstrainingen en het adviseren hierover.

Bestuurs samenstelling:

Dhr. J. van Goor (voorzitter)

Dhr. R. Wennekes (secretaris)

Dhr. J. Van den Hoek (penningmeester)

Dhr. A. Varekamp (commissaris techniek)

Dhr. l. Molmans (lid)

Mevr. N. Bruins (lid)

Het bestuur van Zeekadetkorps Maassluis is onbezoldigd. Onze vrijwilligers staan volledig ter beschikking zonder de vorm van enige betaling of beloning.

Wil je zeekadet worden?

Natuurlijk wil je dat! Je kunt 4 zaterdagen gratis komen kijken voordat je een beslissing neemt. Klik op aanmelden en vul je gegevens in. Wij bellen je dan om een afspraak te maken. DOEN!!

Zeekadetkorps Nederland

Veel meer informatie over het Zeekadetkorps Nederland kan je vinden via de site. Klik op de vlag hieronder.