In 2017 heeft de Rigel nieuwe masten ontvangen. Dit was een zeer uitgebreid en ingrijpend project welke naar volle tevredenheid is volbracht. Alleen was er nog een deel wat nog niet was vervangen maar wel aan vervanging toe was. Dit was de stag tussen de voor- en achtermast. Wij zijn blij te melden dat de firma Euro Rope Netherlands B.V. ons hiermee heeft geholpen. Wij hebben de oude stag aan ze geven en gevraagd deze na te maken. De isolatoren zijn hergebruikt want deze waren na al die tijd nog steeds in goede staat. Na het terugplaatsen heeft de Rigel weer wat van haar originele glorie terug gekregen. Wij zijn de firma Euro Rope Netherlands B.V. heel dankbaar voor hun bijdrage.