Maassluis – Het Zeekadetkorps Maassluis kondigt met genoegen de benoeming aan van Edo Haan als 
hun nieuwe voorzitter. Edo Haan was tot 2023 burgemeester van Maassluis. Hij gaat een belangrijke rol
spelen in het ondersteunen van het Zeekadetkorps bij het vervullen van hun missie om de jeugd de weg
naar de zee te wijzen.

Het Zeekadetkorps Maassluis, een organisatie die jongeren op een educatieve manier kennis laat maken
met de maritieme wereld, is blij met de komst van Haan als voorzitter. Zijn uitgebreide ervaring en
betrokkenheid bij de gemeenschap van Maassluis gaan ongetwijfeld bijdragen aan het verder versterken
van het korps en het verwezenlijken van hun doelstellingen.
Het Zeekadetkorps Maassluis is eigenaar van de voormalige loodsboot de Rigel, een bekend gezicht in
de haven van Maassluis. Op de Rigel leren ca. 25 jongeren op een kameraadschappelijke wijze de
kneepjes van het maritieme vak. Tevens zijn wekelijks de ‘Krasse Knarren’ in de weer met
onderhoudswerkzaamheden aan het schip. De Rigel heeft onlangs haar ‘Grote Beurt’ gehad bij de
Scheepswerf de Haas, locatie te Rotterdam waarbij ook het certificaat weer is verlengd. Dankzij de hulp
van sponsoren, vrijwilligers en scheepsleiding kan de Rigel de komende jaren het water weer dun varen.
Het zomerkamp voert dit jaar onder andere naar het Haringvliet en langs de Nederlandse kust.
Recent hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur. Als nieuwe
voorzitter is aangetreden voormalig burgemeester Edo Haan. De vorige voorzitter Jaap van Goor doet na
bijna 15 jaar een stapje opzij en zorgt als gewoon bestuurslid voor een warme overdracht. De overige
leden van het bestuur zijn Ruud Wennekes (secretaris), Jan van den Hoek (penningmeester), Loek
Molmans en Rob Greep. De dagelijkse leiding van de zeekadetten wordt gevoerd door commandant
Sandor Molmans.
Het Zeekadetkorps Maassluis is een maritieme jeugdvereniging met als doel de jeugd de weg naar de
zee te wijzen. Aan boord van het korpsschip de Rigel en de kleine vaartuigen bieden hun daarvoor een
uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de kans
krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren
en mogelijkheden.
"Een geweldige aanwinst voor ons korps," aldus Sandor Molmans, Commandant van het Zeekadetkorps
Maassluis. "We zijn verheugd om Edo Haan te verwelkomen als onze nieuwe voorzitter en zijn ervan
overtuigd dat zijn toewijding ons gaat helpen om onze missie te vervullen en jongeren te inspireren in de
maritieme wereld."
Voor meer informatie over het Zeekadetkorps Maassluis en hun activiteiten, kunt u terecht op de website:
www.zkkmaassluis.nl